Mban – Bafut Anthem

PROLOGUE 1.

Cantor: Bu-nwi ka ku dore ta bi’eh ka’a ndore

All: E……..Eh!

Cantor: Bu-for ka ku dore ta bi’eh ka’a ndore

All: E……..Eh!

PROLOGUE 2.

Cantor: Nfor Kikorr-mbang eh zi se nyange a bine

All: Aya ya!

Cantor: Mamfor Ngwabifuh eh zi bone nyange a bine

All: Aya ya

Cantor: Ke wo le be a nji’i anjuo

All: Loghe mfa loghe mfa ambo me, aya yo, aya yo keshuake mbine.

Cantor: Ke wo le be a nto’oh mukong

All: Loghe mfa loghe mfa ambo me, aya yo, aya yo keshuake mbine

(MBAN PROPER)

Cantor: E…….eh kia la……..a kia la

Alume kia mbane

E…….eh kia la……..a kia la

Alume kia mbane

mumo-nghengwe tsha kia mbane ndeu yong kia yong kia

munqueh ntsu tsha kia mbane ndeu yong kia yong kia

All: Oh Alume kia la……

muma-ngwe kia ne mu ketong eh…

Alume kia la ambo me

(All: Repeat from Mban proper)

All: Tsúú Fimban